Jong en Oud ontmoeten elkaar in het verzorgingshuis Schiehoven en Wilgenborgh in Schiebroek. Op 1 en 8 februari hebben de meiden die bij Myrthe op de woensdagmiddag theaterlessen krijgen een openbare les met poppen gedeeld met de ouderen, en samen liedjes gezongen.  Ted Eggink heeft deze middagen georganiseerd.